#

Krajevna skupnost Pirniče

Temeljne naloge Krajevne skupnosti Pirniče so:

  • reševanje komunalne problematike v pristojnosti KS za vasi Verje, Zgornje in Spodnje Pirniče, Vikrče ter Zavrh pod Šmarno goro,
  • sodelovanje z Občino Medvode pri uresničevanju javnega interesa na komunalnem in drugih področjih,
  • upravljanje Doma krajanov Pirniče.


Pravne podlage za delovanje krajevne skupnosti:

  • Odlok o vaških in krajevnih skupnostih v občini Medvode,
  • Statut Občine Medvode,
  • Zakon o lokalni samoupravi.


V kolikor imate vprašanje ali predlog glede delovanja KS Pirniče, nam svoje mnenje lahko posredujete:

  • osebno v pisarni KS vsak četrtek med 19.00 in 20.00 uro,
  • preko telefona 01/362 33 03 vsak četrtek med 19.00 in 20.00 uro,
  • na E naslov: ks.pirnice1@siol.net.