#

Krajevna skupnost Pirniče

Komunalni projekti

Komunalna komisija- člani:

Jože Meznarič (predsednik), Zvonko Nagode, Štefan Čebašek, Franc Erjavec, Damjan Zore, Vojko Juvan in Janko Kopač

Kontakt

Za vprašanja, pobude, pritožbe glede zimske službe, vzdrževanja cest ter ostale komunalne problematike v KS Pirniče:

Jože Meznarič (041/ 642 565) ali ks.pirnice1@siol.net

Komunalni projekti v letu 2017:

  • cesta Bošnjica: sprejem Občinskega prostorskega načrta in idejni projekt
  • kanalizacija - pridobivanje soglasij, začetek predviden spomladi 2018
  • cesta ob gozdu mimo pokopališča: ureditev odvodnjavanja
  • sanacija drugih asfaltnih in makadamskih cest v pristojnosti KS Pirniče