#

Novice KS Pirniče

Asfaltiranje ceste pri vrtcu in OŠ Pirniče

Občina logoObveščamo vas, da bomo v prihodnjih dneh izvedli asfaltiranje ceste pri vrtcu in osnovni šoli v Zgornjih Pirničah. Dela se bodo izvajala na cestah z oznako JP751138 (šola-Zg. Pirniče 29) ter JP751131 (Zg. Pirniče 76 –šola) v Zgornjih Pirničah v skupni dolžini približno 195 metrov. V času gradnje in rekonstrukcije omenjene ceste pred leti se zaradi pomanjkanja sredstev investicija ni zaključila, saj manjka zaključni sloj asfalta. Najprej bomo izvedli višinsko uskladitev jaškov, nato pa še obrabnozaporni sloj asfalta na že obstoječo spodnjo nosilno plast asfalta.

V času del, predvidoma od 17. 11. 2016 do 28. 11. 2016, bo veljala delna in popolna zapora občinskih cest v dolžini približno 195 metrov (označeno na skici). V času pripravljalnih del bo veljala delna zapora, popolna zapora pa bo vzpostavljena en dan v predvidenem terminu za izvedbo asfaltiranja. Na dan asfaltiranja bo popolna zapora razdeljena na 2 fazi. V prvi fazi (med 8.00 in 14.00) bo zaprto celotno območje zapore, od 14.00 naprej pa bo že možna uporaba križišča med JP751138 in JP751131 (pri vrtcu). Doseganje zastavljenega terminskega plana je odvisno predvsem od vremenskih pogojev. V času popolne zapore ceste je izvajalec dolžan zagotoviti dovoz za vsa intervencijska in komunalna vozila. V času zapore bo označen koridor za pešce (kjer bo omogočen prehod po pločniku za pešce, bo le-ta fizično ločen z gradbiščno vrvico od cestišča), zaposlenim in drugim obiskovalcem pa priporočamo uporabo parkirišča pri pokopališču.

Izvajalec del je Gorenjska gradbena družba d.d. (GGD), sredstva se črpajo iz postavke 4.3.2.1.010 Cesta Pirniče-do šole, vrednost investicije pa znaša približno 21.000 EUR z DDV.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Občina Medvode

#

#