#

Novice Župnije Pirniče

Župnija: Pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev

ZA VSE, KI SO V STISKI in potrebujejo pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, predstavljamo možnosti za pridobitev le-teh.

Premalo je znano, da tudi občina Medvode nudi svojim občanom denarno pomoč za:

(1) premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. nakup kuriva),
(2) kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroka v osnovi ali srednji šoli,
(3) kritje stroškov kosil učencu v osnovni šoli ali malic dijaku v srednji šoli,
(4) kritje stroškov kosil odraslim.

Za dodelitev finančne pomoči v občini Medvode je potrebno izpolniti vlogo za dodelitev denarne pomoči ter priložiti predpisana dokazila. V kolikor je vlagatelj tudi prejemnik denarne pomoči pri Centru za socialno delo (CSD), pa je vlogi potrebno priložiti tudi fotokopijo trenutno veljavne odločbe o denarni socialni pomoči. Vse informacije so na voljo na spletni strani http://www.medvode.si/obrazci_vloge.htm

Nekaj sredstev za pomoč družinam in osebam v stiski ima tudi ŽK Pirniče. Za pridobitev finančne pomoči iz sredstev Župnijske Karitas Pirniče je potrebno priložiti fotokopije dokazila, ki izkazujejo upravičenost prosilca:

  • trenutno veljavna odločba CSD o denarni socialni pomoči;
  • odločba o otroškem dodatku;
  • zadnja plačilna lista oz. podatki o plači, porodniški, bolniškem nadomestilu;
  • potrdilo o celoletnem prejemu pokojnine; potrdila o prejetih nadomestilih osebnega dohodka ali denarnega nadomestila in denarne pomoči za brezposelnost;
  • potrdilo o prijavi na Zavod za zaposlovanje;
  • zadnje obvestilo o preizkusnem izračunu vrednosti nepremičnin.

Potrdila so predpisana v veljavni zakonodaji in smo jih po navodilu Škofijske Karitas Ljubljana dolžni upoštevati. Pri ugotavljanju višine dohodkov krediti in dolgovi ne zmanjšuje višine le-teh.

ŽK Pirniče se v glavnini financira z donacijami posameznikov ob dobrodelnih akcijah ter preko celega leta, na osebno pobudo dobrotnikov, ki zaupajo delu ŽK. Delo ŽK preko javnih razpisov delno sofinancira tudi občina Medvode. Zato so sredstva Župnijske Karitas omejena in je potrebno v prvi vrsti pridobiti finančno pomoč pri organizacijah, ki so redno financirane za to področje iz državnih virov. Ker vemo, da ima marsikdo težave pri razumevanju pogojev za pridobitev finančnih sredstev in pri izpolnjevanju obrazcev, vabimo pomoči potrebne, da se v času uradnih ur oglasijo v mežnariji v Spodnjih Pirničah, kjer vam bomo pomagati pri vlogah in pridobivanju informacij.