#

Turistično društvo Pirniče

Galerija

Prvi semani dan na telečjem

Semanji dan na Telečjem - sprehod telet

Semanji dan na Telečjem - sprehod telet

Semanji dan 1

Semanji dan 1

Semanji dan 2

Semanji dan 2

Semanji dan 3

Semanji dan 3

Semanji dan 4

Semanji dan 4

Semanji dan 5

Semanji dan 5

Semanji dan 6

Semanji dan 6

Semanji dan 7

Semanji dan 7

Semanji dan 8

Semanji dan 8

Prvi semani dan na Telečjem 2006

Prvi semani dan na Telečjem 2006

Prvi semani dan na Telečjem 2006 2

Prvi semani dan na Telečjem 2006 2

Prvi semani dan na Telečjem 2006 3

Prvi semani dan na Telečjem 2006 3

Prvi semani dan na Telečjem 2006 4

Prvi semani dan na Telečjem 2006 4

Prvi semani dan na Telečjem 2006 5

Prvi semani dan na Telečjem 2006 5

Članici TDP na Semanjem dnevu

Članici TDP na Semanjem dnevu

Prvi semani dan na Telečjem 2006 7

Prvi semani dan na Telečjem 2006 7

Prvi semani dan na Telečjem 2006 8

Prvi semani dan na Telečjem 2006 8

Prvi semani dan na Telečjem 2006 9

Prvi semani dan na Telečjem 2006 9

Prvi semani dan na Telečjem 2006 10

Prvi semani dan na Telečjem 2006 10

Žehtarice v Straži

Žehtarice 1

Žehtarice 1

Žehtarice 2

Žehtarice 2

Žehtarice 3

Žehtarice 3

Žehtarice 4

Žehtarice 4

Žehtarice 5

Žehtarice 5

Žehtarice 6

Žehtarice 6

Žehtarice 7

Žehtarice 7

Žehtarice 8

Žehtarice 8

Žehtarice 9

Žehtarice 9

Žehtarice 10

Žehtarice 10

Žehtarice 11

Žehtarice 11

Žehtarice 12

Žehtarice 12