#

Turistično društvo Pirniče

Naši kraji

Kraji na izraziti savski terasi med Medvodami in šmarnogorsko Grmado (676 m) Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče ter Vikrče in Zavrh pod Šmarno goro so vasi, ki spadajo pod Turistično društvo Pirniče, občina Medvode.

Glavnina njiv, polj in travnikov je pod vasmi, ob reki Savi. Med njimi se prepletajo sprehajalne poti, slikovite in zanimive v vseh letnih časih. Najbolj zanimiva je tista, ki gre ob Savi od Vikrč do sotočja pri Medvodah. Polja in zelena oaza ob Savi so tudi priljubljena gnezdišča ptic, med katerimi je vsako leto več rac in sivih čapelj. V času parjenja pridejo na obalo Save pri Vikrčah tudi labodi iz bližnjega Zbiljskega jezera.
Sredi polj, pod Spodnjimi Pirničami, je razmeroma močan hipotermalni izvir Straža s temperaturo vode od 18 do 23 stopinj C in pretokom od 6 do 8 l/s, ob njem pa naravno mokrišče z zanimivim redkim rastlinjem in bogato favno. Tu so do napeljave vodovoda v šestdesetih letih prejšnjega stoletja prale vaške perice iz Pirnič in širše okolice.

Verje

Kraj Verje leži na levem bregu reke Save, nad jezom Hidroelektrarne Medvode in se razteza na južna pobočja osamelca Brezovca. Vas ima idealno lego in lep razgled na Medvode in vasi na nasprotnem bregu reke Save. Med gradnjo hidroelektrarne so tu našli bronasto sekiro, kar priča o naselitvi teh krajev že v bronasti dobi. Ta dragocena sekira je tudi najstarejša najdba na širšem območju Medvod.

Zgornje Pirniče

Naselje med Spodnjimi Pirničami in Verjem, ob cesti Tacen - Medvode, je s svojo urbano infrastrukturo tudi sedež krajevne skupnosti in Turističnega društva Pirniče. Osnovno šolo, ki je bila dokončana 1975. leta, obiskujejo učenci iz vseh okoliških krajev. Stara šola, ki je bila zgrajena že daljnega 1886. leta, pa čaka novega lastnika. Tu je tudi pravkar obnovljen Dom krajanov Pirniče, poznan po predstavah Kulturno umetniškega društva Pirniče (nekoč poimenovanega Oder treh herojev Pirniče). Leta 1933 je bilo v Pirničah ustanovljeno prvo kulturno društvo, ki je v letu 1936 prevzelo ime Prosvetno društvo Jakob Aljaž. Leta 1953 se je kulturna dejavnost prenesla v novo zgrajeni Zadružni dom, današnji dom krajanov, kjer društvo deluje še danes.
K utripu kraja prispevata, vsak s svojo pestro dejavnostjo, tudi Gasilsko Društvo Zgornje Pirniče, ki je leta 2001 praznovalo 1OO-letnico delovanja, in poznana gostilna Mihovec s svojim ansamblom. Sredi kraja sta v osnovi gotska cerkev sv. Tomaža, ki je bila sredi 17. stoletja temeljito prezidana, in župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, ki jo krasijo kipi apostolov, delo domače ljudske umetnice Brigite Juvan. Tudi slika nad korom je delo domačina, slikarja Andeja Militarova, križev pot pa je prispeval slikar Tomaž Perko.

Spodnje Pirniče

Tu se cesta, ki pelje iz Tacna, odcepi proti Smledniku in Zavrhu pod Šmarno goro. Na začetku vasi je vaška cerkev sv. Križa, ki se prvič omenja že leta 1392, današnja stavba pa je iz druge polovice 19. stoletja. Zaradi številnih novih hiš se je število prebivalcev v vasi močno povečalo. Tu ima sedež tudi Gasilsko društvo Spodnje Pirniče-Vikrče-Zavrh, ki že od 1922. leta živi s temi kraji in aktivno sodeluje na vseh področjih vaškega življenja. V Spodnjih Pirničah je tudi rojstna hiša narodnega heroja Franca Rozmana Staneta, komandanta Glavnega štaba NOV Slovenije, v kateri je urejen muzej. V hiši je ohranjena tudi ena redkih črnih kuhinj v teh krajih. V Spodnjih Pirničah je bil rojen tudi narodni heroj Tine Rožanc, po katerem nosi ime znamenita folklorna skupina s sedežem v Ljubljani.

Vikrče

Naselje Vikrče se prvič omenja že leta 1394. Leži tik pod skoraj navpičnimi pečinami Grmade. Na teh navpičnih skalah je eno najbolj obiskanih plezališč Turnc. Nekdaj poznana šmarnogorska gostilna Kovač ne deluje več. V Vikrčah se začne gozdna učna pot, ki poteka po pobočjih Grmade (676 m) in Šmarne gore (669 m). Na začetku vasi je dobro obiskan bar Sava. Leta 1933 so med Vikrčami in Mednom zgradili brv, lesen viseči most za pešce in kolesarje. Leseni most je nadomestil brod, ki je do tedaj prevažal potnike z ene strani Save na drugo. V Vikrčah sta ustvarjala dva priznana slovenska kulturna delavca, pesnica Lili Novy in priljubljeni skladatelj otroških pesmi Janez Bitenc.

Zavrh pod Šmarno goro

Zavrh pod Šmarno goro leži sredi idilične gozdne pokrajine na severnem vznožju Šmarne gore. Naselje je dostopno po cesti iz Spodnjih Pirnič. V Zavrhu se je rodil največji slovenski planinec, domoljub in skladatelj, duhovnik Jakob Aljaž (1845-1927). Leta 1895 je na Triglavu postavil stolp, ki je še danes svojevrsten simbol slovenstva. V Zavrhu je na ogled njegova rojstna hiša s spominsko ploščo in repliko znamenitega stolpa. Na tem območju deluje tudi Lovska družina Šmarna gora, organizatorica mednarodnega tekmovanja v streljanju na glinaste golobe. Na pobočju Gradišča pod Grmado je manjša kraška jama, imenovana Matjaževa jama. Vhod vanjo je preko strmih, a prehodnih sten.

Pirniška učna pot

Pirniška učna pot je speljana po naših vaseh in nas v uri in pol dolgem sprehodu opozarja na zanimivosti, ki jih srečujemo.


Zloženka Pirniška učna pot


nap. Turistično društvo Pirniče

oktober 2016