#

Krajevna skupnost Pirniče

Komunalni projekti

Komunalna komisija- člani:

Sašo Šulc (predsednik), Aleksander Hiršman, Vojko Juvan, Blaž Končan, Stanko Okoliš

Kontakt

Za vprašanja, pobude, pritožbe glede vzdrževanja cest ter ostale komunalne problematike v KS Pirniče:

ks.pirnice1@siol.net

Komunalni projekti v mandatu 2018 - 2022:

  • cesta Bošnjica: pridobitev soglasij, odkup zemljišč, gradnja
  • podpora Občini Medvode pri kohezijskem projektu,
  • širitev in ureditev ceste Štefanc - Zavrh,
  • pridobitev uporabnega dovoljenja za Dom krajanov Pirniče,
  • podpora Občini Medvode pri projektu izgradnje kolesarske povezave po pirniškem polju,
  • sanacija drugih asfaltnih in makadamskih cest v pristojnosti KS Pirniče.