#

O Pirničah in pticah

O naravnem okolju vasi na levem bregu Save, ki jih upravno-komunalno povezuje Krajevna skupnost Pirniče, se je na portalu razpisalo že Turistično društvo Pirniče, v socialnem smislu pa v teh krajih delujejo trije zavodi, deset društev, župnijski urad ter cela serija različnih podjetij.


Zaradi neposredne bližine Šmarne gore in Grmade pride v naše kraje veliko dnevnih obiskovalcev. Medvoški turistični slogan zelena vrata glavnega mesta prebuja zavest, da živimo v obljubljanski občini, kjer človek iz urbane prezasičenosti lahko stopi v svet narave in vsaj začasnega oddiha.

Ptice so sestavni del tega okolja. Pogosto prezrte se smukajo po naših vrtovih, poljih, jasah in gozdovih, brežinah. Različni habitati privabljajo različne vrste:

  • naselja, polja (vrabec, sinička, taščica, kos, grlica, lišček, siva vrana, kavka, golob, bela pastirica, rumenoglavi kraljiček, šoja...),
  • reka Sava (raca mlakarica, labod grbec, vodomec...), topli vrelec Straža in nizka barja (zelenonoga tukalica, mokož, trsni cvrčalec, rakar, čapljica, redkeje srpična trstnica in tamariskovka...),
  • gozd (zelena žolna, veliki detelj, lesna sova, kanja, kragulj...).Motiv ptic je v ljudskem slovstvu in umetniških delih pogosto uporabljen tudi kot metafora za človeška stremljenja in prizadevanja, zato se je zdel primerna ponazoritev tudi za socialno dogajanje med ljudmi.

Vabljeni k opazovanju!

Nataša Pust
vodja projekta RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA WWW.PIRNICE.SI
Oktober 2016