#

Zavodi

V Krajevni skupnosti Pirniče delujejo trije zavodi. Na področju vzgoje in izobraževanja Osnovna šola Pirniče ter Vrtec Medvode, na kulturno umetniškem področju pa zasebni Zavod Baletna šola Stevens.

Zavodi se občasno projektno povezujejo z drugimi akterji v lokalnem okolju in na ta način prispevajo svoj delež k javnemu življenju na Pirniškem. Vsi trije imajo lastno spletno stran, na kateri objavljajo novice in informacije o svojih dejavnostih, zato na tem portalu objavljamo samo preusmeritve na omenjene spletne strani.